ศัลยกรรมน่ารู้

อยากใบหน้าสวย ด้วยการเสริมคาง ควรรู้ไว้

การเสริมคาง

การทำศัลยกรรมใบหน้า เป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนให้ความสนใจอยู่แล้ว เพราะทุกคนก็อยากมีใบหน้าที่สวยใสด้วยกันทั้งนั้น การทำศัลยกรรมเสริมคาง ช่วยแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีรูปร่างของคางผิดสัดส่วน จนส่งผลทำให้รูปร่างของใบหน้าดูไม่สวยงาม หลังการเสริมคางจะทำให้สัดส่วนของใบหน้าเรียวสวยมากขึ้น วันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเสริมคางมาฝากกัน

การเสริมคางเหมาะกับใคร

การเสริมคางเหมาะกับใคร

การทำศัลยกรรมเสริมคางเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาคางเล็ก คางสั้น ไม่มีปลายคาง จนส่งผลทำให้ใบหน้ากลมสั้น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่มีใบหน้าส่วนกลางกว้าง จนทำให้ใบหน้าบาน ทำให้ใบหน้าขาดความสวยงาม

รูปร่างคาง

คางเป็นใบหน้าส่วนล่าง สัดส่วนของคางนั้นมีผลต่อความสวยงามของใบหน้า เพราะช่วยกำหนดความยาวของใบหน้า คางที่ไม่ได้สัดส่วนจะทำให้ใบหน้าขาดมิติ การมีคางที่สมดุลกับใบหน้าส่วนอื่น ๆ จะทำให้ใบหน้าดูดีมากยิ่งขึ้น

กระดูกคางนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ส่งผลต่อรูปร่างของคาง เช่น คางสั้น คางยื่น คางใหญ่ ดังนั้นปัญหาคางเล็ก คางสั้น คางใหญ่ เกิดจากการเจริญเติบโตของส่วนกระดูกคาง การเสริมปรับรูปร่างของคางจะมีการใช้วัสดุเพื่อใช้ในการเสริมแทนกระดูก ทำให้ใบหน้ามีความยาว นูน ตามความเหมาะสม เพื่อให้คางเกิดความสวยงามรับกับใบหน้าส่วนอื่น ๆ ได้อย่างลงตัว

รูปร่างคางที่ผิดสัดส่วน

  • คางสั้น คางสั้นจะทำให้ใบหน้าดูสั้น ทำให้สัดส่วนของใบหน้าส่วนล่าง สั้นกว่าใบหน้าโดยรวม ดูไม่สวยงาม
  • คางที่ไม่มีความนูน ปัญหานี้เกิดจากการถอยร่นของกระดูกคางมาด้านหลังมากจนเกินไป จึงทำให้ใบหน้าส่วนล่างยุบ ทำให้ใบหน้าโดยรวมขาดมิติ นอกจากนี้การมีลักษณะของคางเหลี่ยมสามารถแก้ไขได้ด้วยการเสริมคาง เมื่อแก้ไขให้คางได้สัดส่วนตามที่กำหนดไว้ ก็จะทำให้ใบหน้าดูเรียวยาวขึ้น

ก่อนการผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัดเสริมคางกับ โรงพยาบาลเอเซีย แพทย์จะต้องวัดสัดส่วนของใบหน้าอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับใบหน้าที่สวยงาม ในตำแหน่งของคาง จากนั้นจึงวางแผนว่าควรจะเพิ่มและลดในจุดไหนบ้าง แล้วจึงนำค่าเหล่านั้นมาใช้ในการเหลาขึ้นรูปซิลิโคน เพื่อให้เกิดความพอดีกับฐานคางเดิม หลังจากได้ขนาดซิลิโคนที่เหมาะสมแล้ว จึงนำไปผ่านการฆ่าเชื้อ จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการผ่าตัด การผ่าตัดคางนั้นทำได้ 2 วิธี คือการผ่าตัดภายในช่องปาก กับการผ่าตัดภายนอกช่องปาก แพทย์จะเป็นผู้พิจารณารูปแบบการผ่าตัดตามความเหมาะสม

การทำศัลยกรรมเสริมคาง เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาใบหน้าไม่ได้สัดส่วน ที่มีสาเหตุมาจากรูปร่างของคางที่ผิดปกติ จนส่งผลทำให้ใบหน้าไม่มีมิติ ขาดความสวยงาม การเสริมคางจะต้องคำนึงถึงรูปร่างโดยรวม เพื่อทำให้ใบหน้าดูสวยงามเป็นธรรมชาติ